Komende dienst:

Contact-slider1zonsopgangWad
Contact-slider2zonopWad
Contact-slider3schip
previous arrow
next arrow

Praktisch

ANBI Protestantse Waddengemeente Texel

De Protestantse Waddengemeente op Texel
en haar Diaconie
zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente
en Diaconie
zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting voor ANBI erkende instellingen
maken we hieronder de financiele gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

Contact-slider1zonsopgangWad
Contact-slider2zonopWad
Contact-slider3schip
previous arrow
next arrow

De mensen achter de kerk

Binnen 'de kerk' zijn veel mensen actief en speelt van alles. Op deze pagina vind u de contactgegevens en andere belangrijke informatie. (Foto's Wad, Aris Bremer)

Predikanten

ds. Evert van Leersum

06-23467137, ewjvanleersum@gmail.com

ds. Geertje de Vries

06-25550285, dsgeertje@gmail.com

 

Voorzitter Kerkenraad

Erna Drijver-Tuinema
info@ernadrijver.nl

 

Scriba

Marian Krotje
markro@hetnet.nl

Diaconie Waddengemeente Texel

Administratie
Heike Bremer, tel. 0222-318837
Rekeningnummer: NL76RBRB0691740100

Het Diaconale Team.

Deze bestaat uit drie diakenen en vier gemeenteleden.

Het  Diaconale Team is aangesloten bij het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, hierin zijn vertegenwoordigd de RK Parochie, Doopsgezinde Gemeente en de drie PKN gemeentes op Texel.

Voor financiële hulp wordt verwezen naar de Stichting Kerk en Minima op Texel waarin de kerkelijke gemeentes vertegenwoordigd zijn.

Vragen en info: Jantine Brouwer, tel. 0222-318946.

Hier vindt u de ANBI gegevens van de diaconie

Voorgangers buurgemeenten

Prot. Gem. Den Burg

Ds. Wikke Huizing
tel. 0222-365850
Wikke.huizing@outlook.com

Prot. Gem. Waal-Koog-den Hoorn

ds. Anne Kooi
tel. 06-20 60 12 70
anne.kooi@planet.nl

Kosters

Waddenkerk De Cocksdorp

Dhr. S. Dijkshoorn
tel. 0222-311208.

Contactpersoon: Dhr. B.W. van Reenen,
tel. 0222-311706.

Maartenskerk Oosterend

Dhr. J. en mevr. M. Krotje
tel. 0222-318930

Zeemanskerk Oudeschild

Dhr. K. de Vries
tel. 0222-314612.

Archivaris Waddengemeente

Jan Brouwer
janenjantine@hotmail.com

Kerkrentmeester

Penningmeester

Piet Bas tel. 0222-31887
phbastx@hotmail.com

Rekeningnummer Protestantse Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211

Collectebonnen zijn te bestellen op bovenstaand banknummer. Er zijn kaarten van 20 en 30 euro. U krijgt ze thuisgestuurd.

Fiscaal nummer Protestantse Waddengemeente Texel: 002860715

  

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

2022      

 

             
               
               

Opbrengsten en Baten

       

 

               

Opbrengsten onroerende zaken

     

4692

Opbrengsten uit rente, dividenden e.d.

     

55276

Bijdrage van leden en anderen

       

72146

Ontvangsten uit subsidies en bijdragen

     

190349

             

322463

               

uitgaven en Kosten

           
               

Kosten kerkelijke gebouwen

       

856689

Pastoraat

           

93398

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

   

3439

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

   

5377

Salarissen en vergoedingen

       

4493

Kosten beheer,administratie en archief

     

7668

Rentelasten/bankkosten

       

29722

             

1000786

               

Operationeel resultaat

       

-678323

               

Incidentele baten en lasten

       

-300093

               

Resultaat verslag jaar

       

-978416

               

Mutaties bestemmingsreserve-fondsen

     

1147047

 

           

 

Resultaat naar algemene reserve

     

168631

Begroting 2024            
               
               
Ontvangsten            
               
Opbrengst onroerende zaken         € 4.600,00
Opbrengst  rente en dividend beleggingen     € 85.000,00
Opbrengst vrijwilligen bijdragen  en collectes     € 63.500,00
Opbrengst subsidie en bijdragen       € 50.000,00
Totaal baten           € 203.100,00
               
               
Uitgaven en Kosten            
               
Kosten kerkelijke gebouwen         € 86.500,00
Pastoraat             € 112.000,00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten     € 5.350,00
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     € 5.500,00
Vergoedingen organisten en kosters       € 4.500,00
Kosten beheer/administratie en archief       € 11.100,00
Rente en kosten en beheerskosten bank       € 35.800,00
Totaal lasten           € 260.750,00
               
Incidentele baten           € 10.000,00
               
Onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen     € 85.000,00
               
Resultaat naar algemene reserve       € 37.350,00

Begroting 2023

Ontvangsten
             
               
Opbrengst onroerende zaken
            € 3.360,00
Opbrengst rente en dividend beleggingen
            € 55.100,00
Opbrengst vrijwilligen bijdragen en collectes
            € 67.000,00
Opbrengst subsidie en bijdragen
            € 80.000,00
Totaal baten
            € 205.460,00
               
Uitgaven en Kosten
             
Kosten kerkelijke gebouwen
            € 66.500,00
Pastoraat             € 111.700,00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
            € 4.200,00
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
            € 5.000,00
Vergoedingen organisten en kosters
            € 5.500,00
Kosten beheer/administratie en archief
            € 10.100,00
Rente en kosten en beheerskosten bank
            € 22.500,00
Totaal lasten
            € 225.500,00
               
Incidentele baten
            € 10.000,00
               
Onttrekking onderhoudsfonds zeemanskerk
            € 16.000,00
               
Resultaat             € 5.960,00

Voorgangers

Ds. Evert van Leersum

Ds. Evert van Leersum (1960) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij werd achtereenvolgens predikant in Gorinchem, Barneveld en De Bilt. In 2002 promoveerde hij op een proefschrift getiteld 'De onmogelijke wetenschap. Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van Hans Joachim Iwand.' In kunst en poëzie vindt hij taal en beelden die zijn preken verrijken. 

Ds. Geertje de Vries

Ds. Geertje de Vries (1969) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zij was predikant in Giessen-Rijswijk, Barneveld en Huizen. In 2008 promoveerde zij op het proefschrift 'Leren zien, leren geloven. Een praktisch-theologische theorie van esthetisch-religieus leren.' In haar werk verbindt ze de inspiratie en kracht van bijbel en traditie met alledaagse taal en ervaringen van nu. 

voorganger texel

Links

Links kerken op Texel

Pagina met links naar alle kerken op Texel. (De links openen in een nieuw venster)

www.kerkpleintexel.nl

Tessels Kerkblad

kerkpleintexel.nl/kerkbladen

Website Vrienden van de Maartenskerk Oosterend

www.maartenskerktexel.nl

Dagtekst Taizé

www.taize.fr/nl_article158.html