Komende dienst:

previous arrow
next arrow
Slider

Praktisch

ANBI Protestantse Waddengemeente Texel

De Protestantse Waddengemeente op Texel
en haar Diaconie
zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente
en Diaconie
zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting voor ANBI erkende instellingen
maken we hieronder de financiele gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

previous arrow
next arrow
Slider

De mensen achter de kerk

Binnen 'de kerk' zijn veel mensen actief en speelt van alles. Op deze pagina vind u de contactgegevens en andere belangrijke informatie. (Foto's Wad, Aris Bremer)

Voorganger

Ds. Kees (C.) de Jong, 06-15345790
dskeesdejong@gmail.com

Voorzitter Kerkenraad

Dirk de Lugt
d@delugt.com

Scriba

Marian Krotje
markro@hetnet.nl

Diaconie Waddengemeente Texel

Administratie
Siep Eldering,tel. 0222-318408
Rekeningnummer: NL76RBRB0691740100

Het Diaconale Team.

Deze bestaat uit drie diakenen en vier gemeenteleden.

Het Diaconale Team steunt Texelse, Binnenlandse en Buitenlandse doelen.
Het Diaconale Team heeft een mobiliteitsfonds dat zorgt voor het huren/lenen van scootmobielen, rolstoelen en dergelijke.

Voor financiële hulp wordt verwezen naar de Stichting Kerk en Minima op Texel waarin de kerkelijke gemeentes vertegenwoordigd zijn.

Het Team is aangesloten bij het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, hierin zijn vertegenwoordigd de RK Parochie, Doopsgezinde Gemeente en de drie PKN gemeentes op Texel.

Vragen en info: Jantine Brouwer, tel. 0222-318946.

Kerkelijk pastoraal werker

Drs. Co (H.J.) Boon. tel. 06-30317 20
h.j.boontexel@gmail.com

Voorgangers buurgemeenten

Prot. Gem. Den Burg

Ds. Wikke Huizing
tel. 0222-365850
Wikke.huizing@outlook.com

Prot. Gem. de Koog - de Waal- den Hoorn

ds. Anne Kooi
tel. 06-20 80 12 70
anne.kooi@planet.nl

Kosters

Waddenkerk De Cocksdorp

Dhr. S. Dijkshoorn
tel. 0222-311208.

Contactpersoon: Dhr. B.W. van Reenen,
tel. 0222-311706.

Maartenskerk Oosterend

Dhr. C. Mechielsen
tel. 0222-318613.

Zeemanskerk Oudeschild

Dhr. K. de Vries
tel. 0222-314612.

Archivaris Waddengemeente

Jan Brouwer
janenjantine@hotmail.com

Kerkrentmeester

Gep Brouwer
gep.janet@texel.com

Penningmeester

Piet Bas tel. 0222-31887
phbastx@hotmail.com

Rekeningnummer Protestantse Waddengemeente Texel: NL19 RBRB 0695893211

Collectebonnen zijn te bestellen op bovenstaand banknummer. Er zijn kaarten van 20 en 30 euro. U krijgt ze thuisgestuurd.

Fiscaal nummer Protestantse Waddengemeente Texel: 002860715

 

 

Via deze link krijgt u inzage in de Jaarrekening van 2018

Via deze link krijgt u inzage in de Jaarrekening van 2019

Via deze link krijgt u inzage in de begroting van 2020

Prediker

Dhr. Rinus (M.D.) Kuiper
tel. 0222-318397
gwkuiperdejong@kpnplanet.nl.

Voorgangers

voorganger texel

Ds. Kees (C.) de Jong

Ds. Kees (C.) de Jong (1955) is sinds 2017 weer predikant van de Waddengemeente. Het was zijn eerste gemeente die hij diende van 1984-1990. Na Hoek van Holland, Waddinxveen en Houten is hij dus nu weer terug op Texel. Voor hem is de grote uitdaging om het Christelijk geloof dichtbij het hart en leven van mensen te brengen. Christenen hebben altijd gezongen en muziek is zijn passie. Hij zingt dan ook graag in (en ook buiten) de dienst en begeleidt zichzelf hierbij op de gitaar.
voorganger texel

Drs. Co (H.J.) Boon

Drs. Co (H.J.) Boon (1944) begon zijn loopbaan als onderwijzer en leraar. In zijn vrije tijd studeerde hij theologie in Kampen met als afstudeerrichting Kerkgeschiedenis.  Hij is altijd pastoraal werker gebleven. Eerst in de Protestantse gemeente Voorst bij Zutphen en thans met veel plezier en toewijding in onze Waddengemeente met als werkgebied De Cocksdorp en Midden Eierland.

voorganger texel

Dhr. Rinus (M.D.) Kuiper

Dhr. Rinus (M.D. Kuiper) (1944) is sinds 1981 voorganger op Texel. Hij was toen veehouder. Hij is pastoraal medewerker in Oudeschild. Daarnaast schijft hij gedichten, liederen en verhalen. Hij leidde enige tijd het Zeemanskoor en draagt nu zijn liefde voor klassieke muziek uit op Radio Texel. Zijn prediking is warm en bijbels.

voorganger texel

Marijcke en Henk Snijders

Henk en Marijcke Snijders wonen sinds hun huwelijk op Texel. Henk werkte als projectleider bij de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), en Marijcke als onderwijzeres in Oosterend.

Henk heeft de parttime opleiding Theologie gevolgd aan de Theologische Universiteit Kampen. Samen verzorgen zij weeksluitingen in Het Verpleeghuis en De Gollards en maken ze deel uit van het Texels Theologen Convent.

Daarnaast organiseren ze theaterreizen voor Texelaars naar Den Helder.

Links

Links kerken op Texel

Pagina met links naar alle kerken op Texel. (De links openen in een nieuw venster)

www.kerkpleintexel.nl

Tessels Kerkblad

kerkpleintexel.nl/kerkbladen

Website Vrienden van de Maartenskerk Oosterend

www.maartenskerktexel.nl

Dagtekst Taizé

www.taize.fr/nl_article158.html