Komende dienst:

Wij zijn de tijden

Het zijn slechte tijden.
Het zijn moeilijke tijden,
dat zeggen de mensen tenminste.
Maar laten we liever goed leven
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden -
zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen?
De wereld is slecht, ja zeker slecht.
Maar wat is er dan zo slecht aan de wereld?
De hemel, de aarde en het water zijn niet slecht
en alles wat daarin is:
de vissen, de vogels en de bomen ook niet,
al die dingen zijn goed.
Laten we dan liever goed leven.
Dan worden de tijden ook vanzelf goed,
want wij zijn de tijden -
zoals wij zijn, zijn de tijden.
 
Bovenstaande tekst is geschreven door de oude kerkvader Augustinus (354-430). Onvoorstelbaar, een tekst van 1600 oud die zó actueel is. Want nee, het zijn inderdaad geen gemakkelijke tijden. En toch, waarom bij de pakken neerzitten? Er is zoveel ook nog wel. De vissen, de vogels en de bomen. En ook in de kerk is er veel meer wel dan niet. We hebben elkaar, we hebben de verhalen en we hebben hoop. ‘Wij zijn de tijden.‘
 
Uit de Pinksterboodschap van Classispredikant ds. Peter Verhoeff

Lieve mensen,

Wat was Pasen een blijde dienst!

Gelukkig konden we weer met een groepje mensen in de kerk zijn. 

Het was heel feestelijk elkaar weer te zien, en ook thuis kon iedereen de dienst goed in beeld en geluid volgen.

De kerk en het orgel zien er prachtig uit en het orgel klinkt heel mooi. 

Pasen, het feest van de opstanding van de Heer, werd zo echt als een nieuw begin, nieuwe hoop en toekomst ervaren.

 

Over toekomst gesproken, voor mij is het aftellen van mijn predikantsschap nu wel echt begonnen. 

Nog 5 zondagen ga ik voor tot mijn afscheid op 30 mei. 

Een nieuwe fase breekt aan voor de gemeente. 

Maar ook zeker niet zonder hoop. 

 

Gods zegen gewenst en hartelijke groet, ds. Kees de Jong