Komende dienst:

De gezamenlijke kerken op Texel hebben een oproep gedaan aan de politiek om weeskinderen uit het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos naar Nederland te halen. Ze zijn heel blij dat  B&W van Texel besloten heeft achter deze oproep te gaan staan. Het voorstel behelst om als Nederland een paar honderd kinderen op te nemen, waarvan tien op Texel. 

In een interview met het Noord Hollands dagblak, vertelt Fiet van Beek,voorzitter van Waal-Koog-den Hoorn, dat de situatie in kamp Moria op Lesbos mensonwaardig en al helemaal kind-onwaardig is. "Er is geen veiligheid en er zijn zo'n 5500 kinderen zonder ouders waar niemand voor zorgt. De corona ligt op de loer en als dat toeslaat loopt dat uit op een catastrofe. Het is nu tijd om in actie te komen."

Het is aan de landelijke politiek om terug te komen op een eerder genomen besluit om de weeskinderen niet op te nemen in Nederland.  

 

GEMEENTE TEXEL DRINGT AAN OP KOMST VLUCHTELINFENKINDEREN NAAR NEDERLAND

23-05-2020

De gemeente Texel heeft de kerken laten weten dat zij bereid is om er bij het Rijk op aan te dringen 500 kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampoen naar Nederland te halen. De drie Protestantse Kerken, de Baptistengemeente en de RK Parochie hadden daar in een gezamenlijke brief om gevraagd omdat de situatie in de kampen voor kinderen onveilig is, verslechtert en er corona dreigt. Er zijn circa 5500 kinderen zonder ouders, zonder passende voorzieningen en zonder onderwijs in kampen als Moria op Lesbos.

De gemeente Texel heeft de kerken het volgende laten weten:

“Mede naar aanleiding van uw verzoek zullen wij het rijk oproepen om alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Mocht het verzoek komen om op Texel vluchtelingenkinderen te plaatsen, dan zal de gemeente Texel zich inzetten om de juiste begeleiding te organiseren en op Texel aan te bieden. Daarbij maken we graag gebruik van uw hulpaanbod.”

 

De kerken zijn verheugd met deze snelle en positieve reactie en hoopt dat Texel zo kan bijdragen aan een oplossing voor deze kinderen. Als er ook kinderen naar Texel zullen komen, zijn de kerken bereid om steun te bieden in praktische en financiële zin. Tevreden zijn de kerken pas als er daadwerkelijk iets voor de kinderen verandert en zij naar Nederland mogen komen.

Er zijn inmiddels 81 gemeenten en er is 1 provincie (Utrecht), die er bij het Rijk op aangedrongen heeft deze kinderen in Nederland een kans te geven. Ook Kerk in Aktie, Defence for Children, Vluchtelingenwerk NL en een groep prominente Nederlanders (waaronder Jan Terlouw) maken zich hier hard voor. De druk vanuit de samenleving neemt toe.

50 dagen van bezinning

wat betekent de Opstanding van Jezus

voor jou, voor u, voor mij

 

50 dagen van bezinning

hoe kunnen wij juist nu

zijn inspiratie zoeken en vinden

als richting in ons leven

 

 

Hier wellicht nog wat achtergrond

Op Stille Zaterdag 11 april zijn voor de kerken op Texel 750 bossen bloemen met kaartjes gratis uitgedeeld.

Men kon bij een kerk een bos bloemen meenemen om deze met groet op het kaartje bij een ander af te geven. 

Men vond dit een heel leuke actie. Alle bossen zijn afgehaald en weggebracht. In sommige dorpen waren er zelfs te weining. 

De bloemen en de gesprekken op gepaste afstand waren bijzonder, ze gaven verbinding en brachten troost en moed. 

 

Het orgel van de Maartenskerk van Oosterend wordt geheel gerestaureerd en uitgebreid met een trompetregister. Het instrument ligt nu bij de orgelbouwer in Ten Post. Wanneer het orgel weer teruggeplaatst kan worden is nog niet zeker.