Komende dienst:

Laatste preek

Zondag 17 mei 2020

 

Schriftlezing: Jesaja 41: 17-20
Evangelielezing: Johannes 16: 16-24

Gemeente van Christus,
Vandaag wil ik het met u hebben over de kracht van de verwachting.
In de moeilijke omstandigheden waarin we nu wereldwijd leven, hebben we dat zo nodig, iets om naar uit te zien, iets om te verwachten, iets om nu krachtig in te zijn en krachtig aan te werken. De kracht van de verwachting.

Hoe kun je wat bemoediging brengen in onze tijd?
Een bloemetje? Een kaartje, een telefoontje, een bezoekje, het stilletjes uithouden bij iemand. Allemaal verkleinwoordjes, zijn het, maar ze bemoedigen, geven hoop.

Jonge mensen maken en sturen elkaar filmpjes en blogs, er komt ook allerlei creativiteit boven.

De twee lezingen die we vandaag hebben gelezen gaan hier over.
Ze willen op verschillende manieren moed geven.

Jesaja geeft de ballingen hoop met verwachting. Met een blij perspectief. Met het beeld van de natuur die weer opleeft. Het is als de een bos bloemen die we een zieke geven. Even iets moois, iets fijns. Hoe mooi leven is en kan worden.
Het is nodig want we kunnen als mens bij groot verdriet in een zwart gat terecht komen, waarin we steeds meer opgeslokt raken en alle licht in het leven kwijtraken.

We hebben tekenen van licht, woorden van licht nodig. Woorden van Hoop. Het woord van God voor nodig. Zoals Jesaja zegt: Dan zullen jullie zien en beseffen dat de hand van de Heer dit heeft verricht. Dat de Heilige van Israël dit alles schiep. Zo werkt God. Zo schept hij nieuw leven. Aan planten in de woestijn.

Als God zo de natuur kan doen herleven, dan toch ook dat volk in ballingschap. Ook aan mensen gevangen in ziekte, verdriet, zorgen, werkdruk, werkeloosheid, zorgen om toekomst, schepping, kinderen, ouders.
Het antwoord, het weerwoord is de schoonheid van Gods schepping. Een beetje water doet wonderen, brengt leven, geeft hoop. Je ziet het voor je, de brem, de kamperfoelie. Overvloedig. Dit helpt je nu in de armzaligheid van het bestaan.

In Johannes geeft Jezus op een andere manier hoop. Hij bereidt zijn discipelen voor op wat er komen gaat. Onzekerheid is een factor dat het leven zwaar kan maken. Je examen is achter de rug, maar ben je geslaagd. Word je aangenomen op je favoriete opleiding? Krijg je die baan? Houd hij of zij van me? Redt ons bedrijf het? Wat zal de uitslag van het onderzoek zijn?
Ook bij pijnlijke zaken is eerlijkheid belangrijk. Je wilt echt weten waar je aan toe bent. Dat geeft hoe gek ook, vaak al een soort troost, ook al is het bericht niet wat je hoopte.

Jezus neemt een aantal onzekerheden weg, zodat ze voorbereid zijn, weten wat gaat gebeuren. Nog een korte tijd en hij zal er niet meer zijn. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Ik ga weg. Zijn woorden slaan in als een bom. De discipelen schrikken zich naar. Hoezo nog een korte tijd?
Waarachtig, ik verzeker jullie, zegt Jezus, voorwaar voorwaar ik zeg. Let op, uitroepteken, hier komt het.
En het is niet mis wat hij dan zegt: zij zullen wenen, de omstanders zullen hen uitlachen. Jezus wijst op zijn executie.
Nee, de werkelijkheid is dat de pijn en het verdriet zeer groot zullen zijn.

Maar we kunnen als mens niet zonder perspectief. En terecht. Er komt ook altijd iets anders voor in de plaats als we ervoor open staan.

Het perspectief geeft Jezus er direct achter aan. Kort daarna zien jullie me terug.
Maar dan komt hij met een zeer krachtig beeld van hoop. De geboorte van een kind. De pijn, het verdriet van de discipelen is niet zonder hoop. Want met de geboorte is de pijn weg, op de achtergrond gedrukt uit vreugde dat een kind in de wereld is geboren. Verwekt, tot leven gekomen door het samengaan van vader en moeder, samengaan van hun genen, tot een nieuw wezen.

Jezus zegt duidelijk dat nog een korte tijd ze hem terug willen zien. Maranatha, Jezus kom. Maar echt een korte tijd kun je het toch niet noemen. Wat bedoelt Jezus dan? Hij zegt dat er een nieuw kind geboren gaat worden. Wie is dat nieuwe kind? Hij doelt op Pinksteren. Als de Geest komt. De Trooster. Die komt over de bange mensen, over verdrietige mensen. En Deze verandert die bange verdrietige mensen in levende, hoopvolle, krachtige mensen.
Het nieuwe kind dat geboren wordt, waarin Jezus in andere vorm weer terugkomt, is de gemeente. De volgelingen. Dat zijn wij. Wij zijn als we ons nieuw geboren laten worden door de Geest, het lichaam van Christus.

Daarom zegt Jezus, kunnen jullie net als ik direct tot God bidden. En dan is er vreugde.

Jullie hebben nu verdriet, zegt Jezus. Dat klopt. Wat is het moeilijk elkaar niet meer aan te kunnen raken.

Even een tussendoortje.
Yentel en de Boer cabaret duo
Bevallen met Kerst van hun eerste kind, 2 ½ uur na elkaar.
Nu een liedje over deze corona tijd dat heet aanraking.

Er waren handdrukken
Bij binnenkomst en bij vertrek
Ja nu klinkt dat gek

Je had slappe handen
Die lagen in je hand als een kipfilet
En daar schudde je dan mee

Maar ook
Zweethanden
Vochtige handen
Die plotseling in de jouwe belandden

High fives hoog in de lucht
Low fives laag bij de grond
Toen er nog aanraking bestond
Toen er nog aanraking bestond

En iedereen ging van

He!
Hallo!
Kom even hier
Tik em aan Weet je nog
We deden mwha mwha mwha
Dan had je lipstick op je wang
Weet je nog
Het duurt zo lang

We deden drie zoenen
Bij binnenkomst en bij vertrek
Ja nu klinkt dat gek

We aaiden over haren
Je moest
Knuffels geven
Aan mensen met verdriet
Maar wanneer je los mocht laten dat wist je niet

Toen er nog aanraking bestond

Het maakt de eenzaamheid, het verdriet zoveel zwaarder.
En juist dan, juist nu hebben we perspectief nodig.

Een gemeente die niet op kan houden om te hopen en te geloven en lief te hebben.

Zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Als mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek.

En daarom staan hier de graven rond de kerk. Niet alleen om te herinneren, maar meer nog om te hopen. Eens, hoe waar en wat dan ook. Eens zijn we weer samen in een nieuw licht.

Dit is de kracht van de verwachting. Zijn we als gemeente in een overgangsperiode.
Zoals het nu gaat zal het spoedig niet meer zijn.
Maar Jezus zegt ook: kort daarna zullen jullie me zien.
In een nieuwe vorm, een nieuwe geboorte zal Jezus, het lichaam van Christus weer vreugdevol en krachtig het leven en de wereld ingaan. Om de wereld de

Zo zijn we als wereld in een overgangsperiode.

Maar Jezus zegt ook: kort daarna zullen jullie me zien.
In een nieuwe vorm, een nieuwe geboorte zal Jezus, het lichaam van Christus weer vreugdevol en krachtig het leven en de wereld ingaan, en de wereld zal zich vernieuwen.

Het is Gods wereld, wij zijn zijn dochters en zonen.
Als u dadelijk naar buiten gaat kijkt u nog even met gelovige verrassing naar de natuur, naar de schepping, en dan denkt U: zo mooi heeft God dit gemaakt. Zo is er hoop. En ik mag hier deel van zijn. Nu en altijd. Amen.