Komende dienst:

Gebruiksplan in Coronatijd

Gebruiksplan diensten in Coronatijd
 

In juli mogen de kerken weer open! Daar zijn we heel blij mee.

Er zijn voor de diensten echter nog wel een aantal voorwaarden zodat de kerkdienst veilig is voor iedereen.

Hieronder staat het gebruiksplan van onze gemeente. Sommige regels zijn gemakkelijk op te volgen en zijn we al aangewend. Andere kunnen irritatie en onbegrip oproepen. We begrijpen dit, maar hopen dat we deze ‘lichte last’ voor dit moment kunnen dragen en vooral dankbaar zijn dat we weer bij elkaar kunnen zijn om de dienst samen te vieren.

Uitgangspunten:

Tussen alle mensen in de kerk dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

We houden de namen van de aanwezigen in de kerk bij. Dit is verplicht en nodig om bij een nieuwe uitbraak van het virus na te gaan met wie iemand contact heeft gehad. We bewaren de lijst 4 weken. Zolang blijft de lijst uiteraard geheim, en daarna zal deze vernietigd worden.

De kerkgangers worden bij binnenkomst naar een plek begeleid.

Voor ieder kerkgebouw is bekeken hoeveel kerkgangers in de kerk kunnen. In de Maartenskerk komen we op een aantal van ongeveer 60 mensen, in de Waddenkerk 40 mensen, in de Zeemanskerk 30. Dit aantal ligt niet vast.                 Als er families zijn met meerdere personen die bij elkaar mogen zitten, kan dit aantal hoger zijn.  

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Een voorzanger en muzikale medewerking zoals orgel of ander instrument mogen wel. Ook is het mogelijk naar gemeentezang die eerder is opgenomen te luisteren.

Koffiedrinken na de diensten is helaas ook nog niet mogelijk.

Collectes kunnen worden gehouden in collecteschalen bij de uitgang.              

Geld overmaken op onze bankrekening kan uiteraard ook.